Make your own free website on Tripod.com
       
  Logo     Başak Demirtaş  
         
 
Ana Sayfa
Özgeçmişim
E-posta
Yayınlarım
Foto Galeri
 

Yayınlarım


Demirtaş, B. (2005). Bir Üniversitenin Eczacılık Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri. HIV/AIDS Dergisi, 8(1), s.13-21.

 Demirtaş, B. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, 189, 20-23 Nisan 2005, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara.

 Demirtaş, B. Üniversite Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, 189-190, 20-23 Nisan 2005, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara.

Demirtaş B. (2004). Jinekoloji Kliniğinde Yatan Hastaların  Aldıkları Hemşirelik Hizmetlerinden Memnun Olma Durumları ve Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1), 35-48.

Akkuzu G.,.Demirtaş B.,Eroğlu K., (2004). “The Status of Contraceptive Method and Influencing Factors Among Turkish Women Between 40-55 Ages” , Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(2), 16-25.

Demirtaş B. (2003). “Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi”. (Ed. Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu, Füsun Terzioğlu, Ömer Kutlu). Alt bölümler: “Histerektomi Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı Uygulama Basmakları”-“Kadını Jinekolojik Muayeneye Hazırlama Uygulama Basamakları”. Palme Yayıncılık, Ankara.

Akkuzu G.,.Demirtaş B.,Eroğlu K., “Perimenopozal Dönemdeki Kadınların Yöntem Kullanımı” , 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s. 26, 13-16 Eylül 2001, İstanbul.

Demirtaş B., Taşkın L., Ergöçmen B. (2005). “Cultural Values That Affect Breast-feeding”. 9.Uluslararası Avrupa Kontrasepsiyon Derneği Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 3-6 Mayıs 2006, İstanbul

Ana Sayfa | Özgeçmişim | E-posta | Yayınlarım | Foto Galeri  

Telif Hakkı © 2004 Webmaster.Tüm hakları saklıdır.